co nowego w Krakowie?

Wśród licznych stolic województw w Polsce, miasto Kraków wyróżnia się nie jedynie w temacie kultury i rozrywki, ale również na licznych odmiennych obszarach. Zaczyna być regionem przyjaznym do życia. Przekształcenia, jakie stały się udziałem miasta w niedawnych okresach dają poczucie, że miasto rzeczywiście idzie do przodu.
Dobre transformacje w Krakowie.
Co niezłego załatwiono w ciągu niedawnego czasu? Ilość napraw i nowości inwestycyjnych jest ogromna. Niezwykle pomogły w tej materii środki EU, z których miasto chętnie czerpie. Szybkie działanie w obszarze zdobywania dofinansowania sprawiły, że małopolska uzupełniła się o świeże drogi, nowoczesne pojazdy w taborze trasportu miejskiego, i ciekawe obiekty użyteczności publicznej.
Liczne inwestycje nie są widoczne dla statystycznego mieszkańca. Nie znaczy to natomiast, że nie istnieją. Zazwyczaj pomijamy nie związane z nami fakty. Przeciętnemu obywatelowi miasta zdaje się, że w mieście za mało się dzieje. Natomiast Kraków zmienia się w każdym kierunku. Programy naprawcze w obszarze zarządzania odpadami, tworzeniu oraz unowocześnianiu sieci wodociągowej, stawianie ekranów akustycznych to jedynie część zmian, jakie pomagają krakusom bezpieczniej oraz bardziej komfortowo funkcjonować. Kraków zmienia się również w zakresie możliwości rozrywkowych. Potencjał miasta idzie w górę za pomocą takich inwestycji jak: centrum konferencyjne ICE lub rewitalizacja Huty. takie nowości przyciągają przyjezdnych do odwiedzin.
Podejmowane dzięki radnym projekty nie obejmują tylko samego centrum miasta, ale również są połączone z całym województwem małopolskim. Zatem zamiast użalać się lecz dostrzec zmiany w jakie obrodził Kraków.
Przyszłe miesiące – o ile uda się zachowania tempa innowacji – pozwolą miastu zostać zachwycającą metropolia.
Jacek Majchrowski opinie